CONTACTE DELS MITJANS I COMUNICATS OFICIALS

Al marge de les notícies i entrevistes publicades a www.uefigueres.cat, l’àrea de comunicació del club envia, periòdicament, comunicats oficials als diferents mitjans de comunicació d’àmbit local, provincial i català, i gestiona informacions i entrevistes externes. Per tal de poder rebre els comunicats o contactar amb l’àrea per a qualsevol assumpte relacionat amb els mitjans de comunicació, cal adreçar-s’hi mitjançant el següent correu electrònic: ivan.pulido@uefigueres.cat

ACREDITACIONS

L'accés a les instal·lacions de la UE Figueres en els dies de partit és regulat mitjançant els torns. Per accedir a l’estadi de Vilatenim, tots els treballadors vinculats a un o més mitjans de comunicació tenen diferents vies per acreditar-se:


ACREDITACIÓ DE TEMPORADA


L’àrea de comunicació del club preveu l'acreditació i fabricació de credencial -tipus carnet- amb l'identificatiu de la UEF per a tots aquells mitjans redactors, fotògrafs, càmeres o locutors que tinguin previst cobrir, en gran mesura, tota la temporada esportiva. Aquestes acreditacions, que poden, o no, ser individualitzades, s'han de sol·licitar a la següent adreça de correu: ivan.pulido@uefigueres.cat


ACREDITACIÓ PARTIT ÚNIC


La UE Figueres no gestionarà credencials individuals en format carnet tret de les sol·licitades amb vista a cobrir tota la temporada. Per a accedir a cobrir un únic partit, cal posar-se en contacte amb l’àrea de comunicació del club: ivan.pulido@uefigueres.cat i fer-ho durant la setmana en què es jugarà el partit en qüestió al Municipal de Vilatenim. El dia i hora límit de rebuda de peticions és els divendres a les 19 hores. A partir dels dissabtes de la setmana de partit, l’àrea de comunicació no facilitarà noves acreditacions, tret de casos excepcionals que s’hauran de valorar.


_______________________________


DADES NECESSÀRIES PER ACREDITAR-SE


Els periodistes o mitjans de comunicació que contactin amb el Departament de Premsa del club per sol·licitar acreditacions, del tipus que siguin, hauran d'especificar la data i partit al qual es vol assistir (o bé especificar que se sol·licita per la temporada sencera) i facilitar el nom del mitjà i la tasca a desenvolupar (ràdio, Tv, web, premsa escrita o fotografia). En cas de tractar-se de pràctiques universitàries, cal facilitar les mateixes dades personals i l’especialitat, el curs que s'està estudiant, la universitat de procedència i la finalitat informativa de l'assistència.


ACREDITACIONS

Els periodistes acreditats disposaran del full d'alineacions del partit (s'entrega abans que comenci l'encontre), cadires de premsa ubicades a la part superior de la zona de tribuna –al costat de les cabines de ràdica, a banda i banda- i un bloc central elevat per a ràdios i televisions. Aquesta plataforma elevada disposa de connexions elèctriques i wifi. Tot tipus d'acreditat (sigui ràdio, Tv, web, premsa escrita o fotografia) tindrà accés també al vestíbul d’accés al terreny de joc on, sempre davant del photocall instal·lat i de manera obligatòria, podrà dur a terme les entrevistes que consideri oportunes. Els mitjans de comunicació hauran de sol·licitar als membres de l’àrea de comunicació del club els jugadors, entrenadors o directius als quals volen entrevistar.