Fes-te Soci!

Els Camps marcats amb un (*) són obligatoris
DADES:
*NOM
*COGNOMS
ADREÇA
POBLACIÓ
C.POSTAL
PROVINCIA
*TELÈFON
E-MAIL
*D.N.I
DATA NAIXEMENT

FORMA PAGAMENT:
COMPTAT
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
TIPUS DE SOCI: (Preus per temporada 2016-17)
SOCI LLOTJA (250 €)
SOCI PROTECTOR (165 €)
SOCI ADULT (110 €)
SOCI DONES i JUBILATS (75 €)
SOCI JUVENIL (Fins a 18 anys)(40 €)
Autoritzo a la informatització de les meves dades. [Llegir més]
Els carnets de soci es poden passar a recollir a les oficines de l’estadi, de dilluns a divendres, 17 h a 20 h.