Informació


Damià Sagué, coordinador futbol 11 UEF: 626 32 20 27 / coordinadoruef@gmail.com
 
Rafa Bonillo, coordinador Futbol 7 UEF-FEF: 616 154 885 / coordinadorfef@gmail.com
 
 

La Fundació
Avda. Jocs Especials Olimpics, s/n
17600 FIGUERES
Tel.- 972 67 40 36
Fax.-972 67 40 36
e-mail: coordinadorfef@gmail.com
 
Horari d'oficina
de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00