La Fundació Esportiva Figueres


Després de reflexionar sobre el futur del futbol base de la Unió es va veure la conveniència de deslligar-lo del primer equip per tal d’emprendre una planificació i donar continuïtat a la tasca de formació del jugadors sense dependre dels resultats del primer equip ni de l’opinió de les diferents directives.
Per tal de donar una estructura i una vida pròpies i independents al futbol base, uns quants membres del consell d’administració de la Unió varen prendre la iniciativa de crear la Fundació Esportiva Figueres.
El projecte esportiu de la Fundació va ser concebut i dissenyat per l’Albert Valentín, que va ser qui va engrescar aquest grup de membres del consell d’administració de la Unió per tirar endavant la iniciativa de crear una entitat amb personalitat jurídica pròpia.
La Fundació es constitueix com a entitat sense ànim de lucre el dia 7 de juny de 1996 amb l’objectiu de promoure i desenvolupar la pràctica de l’esport infantil i juvenil des d’una òptica de formació integral tant des del punt de vista cultural com humà.
La Fundació es regeix i és representada i administrada per un Patronat, format per:

• Membres fundadors vitalicis:

Antoni Conesa i Gibert (e.p.d.)
Josep Costa i Dalmau
Albert Domínguez i Vila
Josep Miquel i Ballart (e.p.d.)
Ramon Miquel i Ballart
Aureli Teixidor i Calvet (e.p.d.)

• Patrons per dret propi, com a representants de les institucions:

Il·lm. Sr. Alcalde de Figueres
Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
La Unió Esportiva Figueres

• Altres patrons, que s’han incorporat amb posterioritat:

Amadeu Miquel i Ballart
Ramon Miquel i Vilanova
Josep Miquel i Comas
Josep Serra i Serra

Des del 1996, els presidents de la Fundació han estat:

Josep Costa i Dalmau (1996-2000)
Antoni Conesa i Gibert (2000-2001)
Josep Costa i Dalmau (2001-2004)
Ramon Miquel i Vilanova (2004- )

La Fundació s’estructura en tres àmbits diferenciats: l’institucional (Patronat), l’esportiu i el social.
Després de nou temporades, i havent començat ja la desena, la Fundació ha aconseguit tenir un reconeixement i una imatge molt valorada a tot Catalunya com a model de gestió esportiva que ha servit de guia a moltes altres entitats.

   

La Fundació Esportiva Figueres