Notícies
Noticia

L'Assemblea General Ordinària, el dijous 18 de juliol

Data: 2019-07-03 07:53:00

Descripció:

La UE Figueres celebrarà el proper dijous 18 de juliol, a l'Auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc, al carrer Narcís Monturiol de la ciutat, l'Assemblea General Ordinària de socis, a les 20.30 h, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior

2. Informe econòmic i aprovació dels comptes corresponents a la temporada 2018/2019

3. Canvis en els Estatuts

4. Ratificació nous càrrecs directius i nova composició de Junta Directiva.

5. Pressupostos temporada 2019/2020

6. Quotes sòcie/socis

7. Informe esportiu

8. Parlament del president

9. Precs i preguntes

Aquesta notícia ha estat llegida 524 vegades.