Notícies
Noticia

L'assemblea, el 21 de juliol

Data: 2016-07-07 09:59:00

Descripció:

La Unió Esportiva Figueres celebrarà el proper dijous 21 de juliol a la sala d'actes del Cercle Sport Figuerenc l'Assemblea General Ordinària 2016, que començarà a les 20 h en primera convocatòria -a les 20.30 h, en la segona, si fos necessari. Aquest serà l'ordre del dia:

 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.

2. Informe econòmic corresponent a la temporada 2015/2016.

3. Ratificació de les altes i baixes a la Junta directiva.

4. Quotes socis.

5. Pressupostos temporada 2016/2017.

6. Informe esportiu.

7. Adaptació dels estatuts a la normativa.

8. Precs i preguntes.

9. Parlament del president.

Aquesta notícia ha estat llegida 612 vegades.