Notícies
Noticia

L'assemblea, el 2 d'octubre

Data: 2014-09-18 09:57:00

Descripció:

La Unió Esportiva Figueres convoca a tots els seus socis i sòcies a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 d'octubre al Cercle Sport Figuerenc, a les 20 h en la primera convocatòria i a les 20.30 h, si fos necessari, en la segona, amb el següent ordre del dia:

 

-Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior.

-Informe econòmic corresponent a la temporada 2013/14.

-Ratificació de les altes i baixes a la Junta Directiva.

-Quotes socis.

-Informe previ a la signatura del conveni d'ús de l'Estadi Municipal.

-Pressupostos temporada 2014/15.

-Informe esportiu.

-Precs i preguntes.

-Parlament del president.

 

Recordem a tots els associats que caldrà que disposin del carnet de la temporada 2014/15 per poder accedir a l'assemblea del dia 2 d'octubre. Poden recollir-lo de dilluns a divendres, de 17 h a 20 h, a l'estadi de Vilatenim.

Aquesta notícia ha estat llegida 677 vegades.