Notícies
Noticia

Taller de primers auxilis per als delegats

Data: 2012-03-02 11:02:00

Descripció:

Una dotzena de delegats de la Unió i de la Fundació van participar el passat divendres 24 de febrer a l'estadi de Vilatenim a un taller de primers auxilis, impartit per una de les fisioterapeutes del club, Cristina Pérez. La xerrada es va dividir en dues parts, una de més teòrica -Reanimació Cardio-Pulmonar (RCP) i maneres de dur-la a terme, la col·locació del tub de Guedel, el DEA... i una de pràctica, basada en un vídeo sencer de reanimació, des que es troba la víctima fins a sotmetre-la a qualsevol actuació. També es va poder veure en imatges el procediment per fer ús del DEA i, finalment, la tècnica per resoldre símptomes d'asfixia en adults, embarassades i nens.

 

A continuació, i tall de suport, podeu trobar la informació completa dels continguts de la xerrada:

 

Es va dividir l'explicació en dues parts, una més teòrica i l'altra més pràctica. La primera part va ser una introducció del RCP, amb la seva definició, quines capacitats ha de tenir un socorrista per realitzarla correctament, la importancia de reconèixer els signes d'una parada cardiorespiratoria, estadísstiques (les possibilitats per sobreviure augmenten quan reanimació s'inicia als 4 minuts seguents de la parada i quan triguen a sortir els mals en el cervell...). Després es va parlar de manera global del sistema mèdic d'urgència i números de telèfon. Ja entrant més en matèria, es va tractar les diferents precaucions que s'han de tenir (màscares i protectors facials), ja que hi ha gent que no dóna auxili per por a contagiar-se malalties. Finalment, també es va fer incidència a què cal fer a l'hora de preparar una reanimació (què poden fer per ajudar les persones sense preparació i les possibles complicacions que hi poden haver i el perquè).


A continuació, el taler es va centrar en els procediments i tècniques del suport vital basic:


1r - Comprovar si la víctima respon a les preguntes que li fem, que han de ser clares i curtes (si està bé? si t'escolta? Hola?...).

2n- Activar el sistema d'emergència.

3r i 4rt - Col·locar la víctima en decúbit supí i obrir vies aèries (maneres d'obrir les vies aèries -si hi ha lesió en el coll: elevació de la mandíbula i si no, maniobra de front-mentó). En aquest punt es va fer refèrència a la utilització i col·locació del tub de Guedel (què és, de quin material, per a què serveix, com s'ha de col·locar, com s'ha d'escollir la mida...).

5è - Conprovar que la victima respiri.

6è - Insuflacions d'aire (Com es fan, com no s'ha de fer, què pot passar si no les fem bé, què hem de fer alhora que insuflem...

7è - Comprovar si la víctima té pols -buscariem l'artèria carotídia, que és de les més importants i fàcils de trobar. No es pot palpar el pols amb el nostre polze, ja que podriem confondre el nostre amb el de la víctima. S'ha de fer amb el dit índex i el que li segueix.

8è - Observar l'estat de la víctima i, si no respon ni té pols, iniciar l'RCP (reanimació cardiopulmonar).

 

En aquest punt de RCP, es va explicar com s'ha de col·locar la mà per evitar fractures costals i les premises per fer correctament la compressió i RCP: Mantenir espatlles paral·leles, doblegar-se sobre els malucs i no genolls, braços estirats i alhora de fer les compressions a un ritme de 80/min, comptar quan s'empeny cap a baix: “un i dos i tres i quatre i cinc i sis i set i ... quinze i ...”. Finalment, es va detallar la tècnica del RCP tota sencera, a mode de resum. A continuació va arribar el torn de repassar les lesions esportives més habituals en realitzar-se una reanimació i com es poden prevenir -errors durant la reanimació i en realitzar les compressions pectorals.

 

Per acabar la part teorica s'incidí en el DEA -en què consisteix i normes de seguretat, i indicacions a seguir per utilitzar-lo. I també en què cal fer davant d'una obstrucció de les vies aèries per un cos estrany, és a dir, asfíxia -la tècnica de Heimlich, i com s'ha de fer, possibles complicacions... Les explicacions de les tècniques i maniobres o el tub de Guedel sempre es complementaren amb imatges que esclarien els detalls. Pel que fa a la part pràctica, prèvia a torn de preguntes de cloenda, es va procedir a fer un resum de tot el tractat vídeos -un d'una reanimació sencer -des que es troba a la victima i se li pregunta fins a fer-li la reanimació; un video de la utilització del DEA i un dels símptomes d'asfixia i la tècnica en adults, embarassades i nens.

 


Aquesta notícia ha estat llegida 976 vegades.